تبلیغات
اشعار و نوشته های ادبی - تو اینجا نیستی!
شنبه 20 شهریور 1389

تو اینجا نیستی!

   نوشته شده توسط:    

تو اینجا نیستی!

و من تنهای تنها‌یم

با سکوتی سخت درگیرم و می دانم

هیچوقت نمی ایی و آرزوی دیدنت را

در غروبی سرد و غمبار

و پر از تردید درون قلبم به خاك می‌سپارم!

امید دیدن تو

مرا زنده نگه می دارد و ...

آری تو میآیی

میآیی بهانه من

و می دانم

دوباره شاخه های خشک احساس جوانه می‌زند...