تبلیغات
اشعار و نوشته های ادبی - به چه می اندیشی؟
پنجشنبه 16 دی 1389

به چه می اندیشی؟

   نوشته شده توسط:    

به چه می اندیشی؟

به سکوت؛ به سرانجام سفر کرده ی عشق یا به تنهایی نمناک دوچشم

به چه می اندیشی؟

به وفا؛ به زمانه که در آن عشق به اندازه یک احساس است یا به غم های دل پروانه

به چه می اندیشی؟

به خزان؛به شقایق که دلش داغ جدایی دارد یا به شمعی که نگاهش پر از اندوه است

به چه می اندیشی؟

به خودت ؛به غریبی در راه؛یا به اشکی که حضور تو دلتنگی اوست

به چه می اندیشی؟

به افق؛به هوای شب بارانی چشم یا به آن رفته ز یاد

به چه می اندیشی؟

به فراق؛به غروبی که نشان از رخ خوبان دارد یا به زیبایی راز گل سرخ

به چه می اندیشی؟

به صمیمیت دستان نسیم ؛یا به آواز خواندن در شب مهتابی عشق

به چه می اندیشی؟

به قرار؛به سکوت یا به تقدیر رقم خورده خود

                     آه ای همدم راز دل

                             من به جز عشق به جز اندوه دل پروانه

                                              به هیچ نمی اندیشم...