تبلیغات
اشعار و نوشته های ادبی - عبور سالها...
جمعه 27 اسفند 1389

عبور سالها...

   نوشته شده توسط:    

دل به غم سپرده ام در عبور سال ها

                                               زخمی از زمانه و خسته از خیال ها

چون حکایتی مگو رفته ام ز یاد ها

                                               برگ بی درختم در مسیر باد ها


نه صدایی نه سکوتی نه درنگی نه نگاهی

                       نه تو را مانده امیدی نه مرا مانده پناهی


            نیشها و نوشها چشیده ام
                                             بس روا و نا روا شنیده ام
          هرچه داغ را به دل سپرده ام
                                            هرچه درد را به جان خریده ام
                                 .... در مسیر باد ها....


              هرچه داغ را به دل سپرده ام
                                              هرچه درد را به جان خریده ام
                                    .... در عبور سال ها.....